In your html page, add the snippet and call gtag_report_conversion when someone clicks on the chosen link or button.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest CDSR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-167) przy ul. Zawiszy 16B, lok 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000595892, REGON: 363489110 oraz NIP: 5252642663.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie pod adresem: ul. Zawiszy 16B, lok. 74, 01-167 Warszawa, oraz mailowo pod adresem mailowym: k.jakubiak@cdsr.pl.
 3. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres mailowy. będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą przechowywane przez czas trwania Konkursu.
 6. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział w Konkursie Uczestnika, który wygrał konkurs, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz promocji, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. Dane osobowe osób fizycznych, które zgłosiły udział Uczestników w Konkursie będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród.
 9. Dane osób fizycznych, zgłaszających udział Uczestników w Konkursie nie będą przekazywane innym podmiotom.

Polecamy

Używamy Cookies